สติกเกอร์ (609)

BBURNS
bburns
BBURNS
BBURNS
bburns
BBURNS
BBURNS
BBURNS
bburnsbburns
BBURNS
BBURNS
BEAUTIFUL PEARL
bburns
GREEN EYE
bburns
BERDINA
2 COLOR EYE
bburnsbburns
BBURNS
BEAUTIFUL BIRDS
BBURNS
BBURNS
BBURNS
BBURNS
BIG BLEU
BBURNS
bburns
BBURNS
BBURNS
bburns
PINK STONE
PINK DIAMOND
bburns
bburns
BEAUTIFUL GREEN DIAMOND
bburns
BLUE DIAMOND
bburns
BBURNS
BBURNS
BBURNS
WHITE DIAMOND
bburns
BBURNS
bburns
BBURNS
GOLD
BBURNS
bburns
BBURNS
BBURNS
BBURNS
BEAUTIFUL BLUE
bburns
BBURNS
bburns
bburns
BBURNS
bburns
UMBRELLA
BBURNS
bburns
bird
BBURNS
BBURNS
bburns
bburns
FANCIE CAT
BBURNS
bburns
BBURNS
bburns
bburns
bburns
bburns
PURPLE
BEAUTIFUL BROWN
bburns
bburns
bburns
BBURNS
BBURNS
BBURNS
bburns
bburns
BBURNS
BBURNS
BBURNS
BEAUTIFUL EYE
CUT DUCK
bburns
BBURNS
BBURNS
BBURNS
BBURNS
AMAZING EARRING
bburns
bburns
BBURNS