เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างภาพพื้นหลังที่มีขนาดที่แม่นยำเพื่อสร้าง PicMix ที่มีสัดส่วนต่างจากค่าเริ่มต้น