สติกเกอร์ ของ (412)

PATRICIA
DIMANCHE
lettre
marie
femme
Martine
femme
Marie
fond rouge
grenouille
FLEUR
fleur
COEUR
Marie
MARIE
COEUR
nuit
marie
FLEUR
anniversaire
COEUR
bonne nuit
chat
COEUR
FLEUR
fee
st valentin
st valentin
coeur
fete
fee
papillon
coeur
coeur
bisou
bonne soiree
noel
marie
fee
FLEUR
bisous
PATRICIA
noel
marie
bonne fete grand mere
bonne fete grand mere
bisous
bonne fete grand mere
marie
chouette
oiseau
papillon
bonne journee
bonne fete grand mere
lettre
lettre
chouette
lettre
lettre
oiseau
rose
st valentin
noel
coeur
fleur
bisous
violet
lettre
orchidee
lettre
violet
FLEUR
orchidee
lettre
violet
marie
merci
femme
violet
lettre
violet
lettre
violet
lettre
femme
lettre
femme
rose
noel
femme
bleu
violet
lettre
rose
lettre
lettre
femme
vio
femme
lettre