fleurs (

fleurs (
ที่เพิ่ม 10 กุมภาพันธ์ 2020

ผู้เขียน

bello53
(66 ปีที่ผ่านมา)

ให้คะแนนสติกเกอร์นี้

5/5 (37 หมายเหตุ)

PicMix ใช้สติกเกอร์นี้

Envol pour la liberté.❀ ♥  𝔈𝔩𝔩𝔢 𝔰'𝔞𝔭𝔭𝔢𝔩𝔩𝔢 𝔉𝔩𝔢𝔲𝔯 𝔡𝔢 𝔭𝔯𝔦𝔫𝔱𝔢𝔪𝔭𝔰  ♥ ❀La vie en vert

เคย 13 ครั้ง.