chris 01

chris 01
ที่เพิ่ม 18 พฤษภาคม 2016

ผู้เขียน

mamiemichele13
(67 ปีที่ผ่านมา)

ให้คะแนนสติกเกอร์นี้

5/5 (1 หมายเหตุ)

PicMix ใช้สติกเกอร์นี้

Bonjour , bon Samedi .Bonjour , Bon Mardi à Toutes & TousBonjour , Bon Lundi..BON SAMEDI..BONJOUR , BON DIMANCHEBonjour Bonne Journée....Bonne Soirée....BONJOUR , BON VENDREDI....BONJOUR BON DIMANCHE...Bonjour à Tous Bon Mercredi..BONJOUR , BON VENDREDI...Bonjour , Bon Lundi...BONJOUR , BON VENDREDI....BONJOUR...BONJOUR , BON SAMEDI ..

เคย 75 ครั้ง.