Shakira

Shakira
ที่เพิ่ม 7 กุมภาพันธ์ 2011

แท็กสติกเกอร์

ผู้เขียน

(110 ปีที่ผ่านมา)

ให้คะแนนสติกเกอร์นี้

ไม่มีคะแนน

PicMix ใช้สติกเกอร์นี้

Shakira <3Shakira

เคย 25 ครั้ง.