SFONDO

SFONDO
ที่เพิ่ม 6 มกราคม 2021

ผู้เขียน

luisuccia
(72 ปีที่ผ่านมา)

ให้คะแนนสติกเกอร์นี้

5/5 (17 หมายเหตุ)

PicMix ใช้สติกเกอร์นี้

Arlecchino suona il violinoLa luna e l'altalenaTramonto

เคย 7 ครั้ง.