Bonjour

Bonjour
ที่เพิ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2016

แท็กสติกเกอร์

ผู้เขียน

fanfan85
(57 ปีที่ผ่านมา)

ให้คะแนนสติกเกอร์นี้

ไม่มีคะแนน

PicMix ใช้สติกเกอร์นี้

bon mardiGood MorningGood MorningGood MorningBonjour les amoureux..!Bonjour les amoureux..!Love.RomanticGood MorningGood MorningGood MorningGood MorningbonjourGood MorningBonjourGood Morning

เคย 28 ครั้ง.