การแข่งขันที่เสร็จสมบูรณ์ À la fenêtre, la nuit, avec une pointe de nostalgie

  • Organizer: Dalla finestra
  • รายละเอียด:
  • การแข่งขันสิ้นสุดเมื่อ: 26/06/2021 09:26
  • เข้าร่วม: 16
การจัดอันดับPicMixรายการโปรดผู้เขียน
Dalla finestra 31
"À la fenêtre, la nuit, avec une pointe de nostalgie" 30
À la fenêtre, la nuit, avec une pointe de nostalgie 29
4 Романтика 27
5 Nachts aus dem Fenster, mit einem Hauch Nostalgie 19
6 Memories 18
7 Di notte dalla finestra, con un pizzico di nostalgia 12
8 A la fenêtre la nuit, avec une pointe de nostalgie. 9
9 NOSTALGIE 7
10 Concours : À la fenêtre, la nuit 7
11 À la fenêtre, la nuit, avec une pointe de nostalgie 7
12 At night from the window, with a hint of nostalgia 6
13 black 3
14 le soir a la fenetre,nostalgie 3
15 Miscellaneous 2
16 Good Night 1